Уведомление за използването на бисквитки

Дата на последната промяна: 02.10.2023
I. Общи правила и условия:

В настоящото Уведомление за бисквитките (наричано по-долу "Уведомлението") ШЕЙРПАРК ЕООД която оперира под марката Gimle и неговите индустриални сектори (наричано по-долу "Администратор") описва процедурата за обработване на лични данни на пълнолетни физически лица (наричани по-долу "Субекти на лични данни") чрез бисквитки при използване на софтуера Gimle (наричан по-долу "Софтуер").
II. Условия:

 1. Бисквитките са малки текстови файлове, които сървърът може да постави в браузъра ви, ако е необходимо. Съществуват следните видове бисквитки:
 • Необходими - строго необходими за функционирането на Софтуера;
 • Функционални - улесняват използването на Софтуера;
 • Целеви - използва се за идентифициране на субектите на лични данни между различни уебсайтове, например партньори по съдържанието, мрежи за банери.
 • Аналитични - използват се, за да се види как субектите на лични данни използват Софтуера, например аналитични бисквитки.
2. Банер за бисквитки – специално съобщение (банер), използвано за предоставяне на разрешение за използване на бисквитки и блокирането им по искане на субекта на лични данни. Предоставя възможност за даване на съгласие и конфигуриране на бисквитки.
3. Други термини в настоящото известие се тълкуват в съответствие с Известието относно обработката на лични данни на адрес https://gimle.app/bg/politika-za-poveritelnost.
III. Съгласие за бисквитки:

 1. Съгласявате се с използването на "бисквитки", като кликнете върху съответния бутон, когато банерът за "бисквитки" се появи за първи път. В този случай субектът на лични данни може да избере кои "бисквитки" ще бъдат приложени и по-късно да промени настройките.
 2. Субектът на лични данни може да откаже да даде съгласието си за използване на "бисквитки", като кликне върху съответния бутон, когато банерът за "бисквитки" се появи за първи път, или впоследствие да оттегли това съгласие. По този начин ще се събират и обработват само задължителни бисквитки.
IV. Бисквитките:
V. Услуги за бисквитки:
VI. Самостоятелно изтриване на бисквитки:

 1. За да изтриете сами "бисквитките" от компютъра и телефона си, трябва да промените настройките на браузъра си.
 2. По-долу са дадени връзки към инструкции за изтриване на "бисквитки" в най-често използваните браузъри:
VII. Обжалвания:

 1. Ако субектът на лични данни има въпроси относно уведомяването и/или обработването на лични данни, той може да се свърже с Администратора на лични данни чрез услугата за поддръжка или по електронна поща info@gimleparking.com
 2. Субектът на лични данни може да изпрати жалба до надзорния орган за защита на правата на субектите на лични данни, ако счита, че правата му са нарушени от Администратора. Повече информация можете да намерите на този линк
VIII. Окончателни условия:

 1. Уведомлението се урежда и тълкува в съответствие със законите на Република България. Всички спорове, произтичащи от това уведомление, се решават в съответствие със законодателството на Република България от съответния съд.
 2. Информацията за други условия, правата на субектите на лични данни, предаването на лични данни на трети страни, личните данни в случай на прекратяване на договора и обявяване в несъстоятелност, защитата на личните данни, уведомяването за нарушение на сигурността на личните данни, трансграничното предаване, срокът на валидност на настоящото известие и срокът за неговото изменение са посочени в Известието за обработване на лични данни, освен ако в настоящото известие не е посочено друго.
 3. Администраторът на лични данни си запазва правото да изменя настоящото Уведомление отделно от Уведомлението за обработване на лични данни.
IX. Информация за администратора на лични данни:

Име: ШЕЙРПАРК ЕООД
ЕИК: 207049614
Седалище и адрес на управление: България, 8000, Бургас, ул. "Георги Кирков", 16, етаж 2
Електронна поща: info@gimleparking.com/ gimle.parking@gmail.com
Управител: Сергей Кравецки
X. Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg